Wybierz samochód

Imprint

zgodnie z sekcją 5 ustawy Telemediowe (TMG):

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

Dyrektor zarządzający:
Carlo Renz

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 70 23 / 948 89 10
Telefax: +49 (0) 71 64 / 800 69 21
E-Mail: info@cpa-chiptuning.pl

Wpis do rejestru:
Wpis do rejestru spółek. Sąd rejestrowego: Amtsgericht Ulm HRB 733674

VAT:
Numer identyfikacyjny VAT zgodnie z sekcją 27 a ustawy o podatku VAT: DE 815 632 935

Zastrzeżenie:
Odpowiedzialność za treść

Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność lub aktualność treści. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni za nasze treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi przepisami prawa zgodnie z § 7 pkt 1 ustawy Telemedia. Zgodnie z sekcjami 8 – 10 ustawy Telemediowe nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przesyłanych lub przechowywanych informacji obcych ani do zbadania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania wykorzystywania informacji zgodnie z ogólnymi prawami pozostają nienaruszone. Jednakże odpowiednia odpowiedzialność jest możliwa tylko od daty poznania konkretnego naruszenia. Po powiadomieniu o takich naruszeniach usuniemy zawartość natychmiast.

odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym możemy również nie ponosić odpowiedzialności za te obce treści. Odpowiedni dostawca lub operator stron odpowiada za zawartość stron połączonych. Powiązane witryny zostały sprawdzone w momencie łączenia ewentualnych naruszeń prawa. Nielegalne treści nie były w tym czasie rozpoznawalne. Stałe monitorowanie połączonych stron jest nierozsądne bez konkretnych dowodów na naruszenie. Po powiadomieniu o naruszeniu, usuniemy takie linki natychmiast.

prawa autorskie
Zawartość i prace na tych stronach utworzonych przez operatora strony podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucja i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie przekraczające ograniczenia praw autorskich wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tych stron są dozwolone tylko do użytku prywatnego, niekomercyjnego. W przypadku, gdy treści nie zostały utworzone przez operatora strony internetowej, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności, treść stron trzecich jest wskazana jako taka. Jeśli jednak odkryjesz naruszenie praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas. Po powiadomieniu o naruszeniu, usuniemy zawartość natychmiast.

Polityka prywatności

Zasady Ochrony Prywatności

Nasza strona internetowa może być używana bez wprowadzania danych osobowych. Różne zasady mogą mieć zastosowanie do niektórych usług na naszej stronie i są one wyjaśnione oddzielnie poniżej. Zbieramy dane osobowe od Ciebie (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, itp.) zgodnie z postanowieniami niemieckiego statutu ochrony danych. Informacje są uważane za osobiste, jeśli mogą być związane wyłącznie z konkretną osobą fizyczną. Ramy prawne dotyczące ochrony danych można znaleźć w niemieckiej Federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) oraz w ustawie Telemedialnej (TMG). Poniższe postanowienia służą do dostarczania informacji dotyczących sposobu, zakresu i celu gromadzenia, używania i przetwarzania danych osobowych przez usługodawcę.

CPA Performance GmbH
Eisenbahnstraße 20
73235 Weilheim an der Teck
Germany

info@cpa-chiptuning.pl
+49 (0) 70 23 / 948 89 10
Dyrektor zarządzający: Carlo Renz

Importer i dystrybutor FastCo sp zoo
Wroclaw
info@fastco.eu
+ +48 71 735 7353
Dyrektor zarządzający: Andrzej Ochudżawa

należy pamiętać, że przesyłanie danych przez Internet podlega zagrożeniom bezpieczeństwa i dlatego nie można zagwarantować pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich do przekazywanych danych.

cookies

Nasza strona korzysta z tzw cookies w celu rozpoznania powtórzenia korzystania z naszej strony internetowej przez tego samego użytkownika/abonenta połączenia internetowego. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa pobiera i przechowuje na twoim komputerze. Są one wykorzystywane do ulepszania naszej strony internetowej i usług. W większości przypadków są to tzw "sesyjne pliki cookie", które są usuwane po opuszczeniu naszej strony internetowej.

w pewnym stopniu te pliki cookie przekazują również informacje używane do automatycznego rozpoznania. Rozpoznawanie odbywa się za pośrednictwem adresu IP zapisanego w plikach cookie. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do ulepszania naszych usług i przyspieszania dostępu do witryny.

można zapobiec instalowaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

dane serwera

ze względów technicznych zbierane są następujące dane, które przeglądarka internetowa przesyła nam lub naszemu dostawcy przestrzeni internetowej (tzw. pliki dzienników serwera): -Typ i wersja używanej przeglądarki -system operacyjny -strony internetowe, które Cię połączą z naszą stroną (URL strony odsyłającej) -strony internetowe, które odwiedzasz -Data i godzina wizyty -adres protokołu internetowego (IP). Te anonimowe dane są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych, które zostały przez Ciebie dostarczone, uniemożliwiając tym samym nawiązanie połączenia z konkretną osobą. Dane są wykorzystywane do celów statystycznych w celu ulepszenia naszej strony internetowej i usług.

celu rejestracji

oferujemy możliwość rejestracji na naszej stronie internetowej. Informacje wprowadzane podczas rejestracji, jak pokazano w formularzu rejestracyjnym

Proszę wpisać: imię, nazwisko, firma, ulica, kod pocztowy, miasto/miasto, kraj, adres E-mail, telefon

są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku przez naszą stronę internetową. Zapisując się na naszą stronę internetową, przechowujemy również Twój adres IP oraz datę i godzinę rejestracji. Służy to ochronie nas w przypadku, gdy osoba trzecia niewłaściwie i bez Twojej wiedzy korzysta z Twoich danych, aby zarejestrować się na naszej stronie. Żadna z tych informacji nie jest przekazywana stronom trzecim. Żadna z tych informacji nie jest dopasowana do informacji, które mogą być gromadzone przez inne komponenty naszej strony internetowej.

Biuletyn

Nasza strona internetowa oferuje możliwość zapisania się do naszego newslettera. Newsletter zapewnia okresowo informacje o naszych usługach. Aby otrzymać nasz newsletter, wymagamy podania ważnego adresu email. Będziemy przeglądać adres e-mail podany w celu ustalenia, czy jesteś w rzeczywistości właścicielem podanego adresu e-mail lub czy rzeczywisty właściciel wspomnianego adresu jest upoważniony do otrzymywania newslettera. Zapisując się do naszego newslettera, będziemy przechowywać Twój adres IP, a także datę i godzinę subskrypcji. Służy to ochronie nas w przypadku, gdy osoba trzecia niewłaściwie i bez Twojej wiedzy korzysta z Twojego adresu e-mail, aby subskrybować nasz newsletter. Nie będziemy zbierać żadnych innych danych. Zebrane w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie w celu otrzymywania newslettera. Żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim. Żadna z tych informacji nie jest dopasowana do informacji, które mogą gromadzić inne komponenty naszej witryny. Subskrypcję newslettera można anulować w dowolnym momencie. Dodatkowe informacje znajdziesz w e-mailu potwierdzającym subskrypcję, a także w każdym newsletterze.

kontakt z nami

na naszej stronie internetowej oferujemy Państwu możliwość skontaktowania się z nami poprzez e-mail i/lub za pomocą formularza kontaktowego. W takim przypadku informacje dostarczone przez użytkownika są przechowywane w celu ułatwienia komunikacji z użytkownikiem. Żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim. Żadna z tych informacji nie jest dopasowana do informacji, które mogą być gromadzone przez inne komponenty naszej strony internetowej.

Korzystanie z Google Analytics z anonimizacją

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google". Google Analytics wykorzystuje tak zwane "cookies", pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze w celu ułatwienia analizy korzystania z witryny.

Informacje generowane przez te pliki cookie, takie jak czas, miejsce i częstotliwość odwiedzin na naszej stronie, w tym adres IP, są przesyłane do lokalizacji Google w USA i tam przechowywane.

używamy Google Analytics z funkcją anonimizacji IP na naszej stronie internetowej. W ten sposób Google skraca i w ten sposób anonimizuje Twój adres IP przed przekazaniem go z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw sygnatariuszy do porozumienia o europejskim obszarze gospodarczym.

Google będzie wykorzystywać te informacje do oceny korzystania z naszej witryny, sporządzania raportów o aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane przez osoby trzecie w imieniu Google.

Google stwierdza, że nigdy nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z innymi danymi w posiadaniu Google. Możesz zapobiec instalowaniu plików cookies, odpowiednio dostosowując ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że w ten sposób użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Google oferuje również opcję wyłączania dla najpopularniejszych przeglądarek, zapewniając w ten sposób większą kontrolę nad danymi gromadzonymi i przetwarzanych przez Google. Jeśli włączysz tę opcję, żadne informacje dotyczące odwiedzin Twojej witryny nie są przesyłane do Google Analytics. Jednak aktywacja nie uniemożliwia przekazywania informacji do nas ani do innych usług analityki internetowej, których możemy używać. Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji wyłączania dostarczonych przez Google i jak włączyć tę opcję, odwiedź https://Tools.Google.com/dlpage/gaoptout? hl = en

Korzystanie z map Google

używamy komponentu "Google Maps" firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google".

Google ustawia plik cookie w celu przetworzenia konfiguracji użytkownika i danych po wyświetleniu strony ze zintegrowanym komponentem "mapy Google". Zgodnie z ogólną zasadą, ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale raczej wygasa po pewnym czasie, o ile nie został wcześniej ręcznie usunięty przez Ciebie.

Jeśli nie zgadzasz się z tym przetwarzaniem Twoich danych, możesz dezaktywować usługę "mapy Google", a tym samym uniemożliwić przesyłanie danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. Chcielibyśmy jednak podkreślić, że w tym przypadku nie będziesz mógł korzystać z "map Google" ani przynajmniej w ograniczonym zakresie.

Korzystanie z "map Google" oraz informacji uzyskanych za pośrednictwem "map Google" jest zgodne z warunkami użytkowania Google

http://www.Google.de/intl/de/policies/terms/Regional.html

a także dodatkowe warunki korzystania z "map Google"

https://www.Google.com/intl/de_de/help/terms_maps. html .

Korzystanie z komponentów YouTube z ulepszonym trybem ochrony danych

na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponenty (filmy) z YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółkę należącą do Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

w tym celu wykorzystujemy opcję "-rozszerzony tryb ochrony danych-" dostarczoną przez YouTube.

podczas wyświetlania strony z osadzonym wideo na serwerze YouTube zostanie wprowadzone połączenie, a zawartość będzie widoczna w witrynie za pośrednictwem komunikacji z przeglądarką.

zgodnie z informacjami dostarczoną przez YouTube, w "-Enhanced tryb ochrony danych-", dane są przesyłane tylko na serwer YouTube, w szczególności, które z naszych stron internetowych, które odwiedziłeś, Jeśli oglądasz film. Jeśli użytkownik jest zalogowany na YouTube w tym samym czasie, informacje te zostaną dopasowane do Twojego konta użytkownika YouTube. Możesz temu zapobiec, wylogowywanie się z konta członkowskiego przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

dalsze informacje na temat ochrony danych przez YouTube są udostępniane przez Google pod następującym linkiem:

https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy/

pomocą systemu PayPal jako metody płatności

Jeśli podczas wypełniania zamówienia zdecydujesz się na korzystanie z systemu PayPal jako usługi płatności online, dane kontaktowe zostaną wysłane do firmy PayPal w trakcie procesu zamawiania. PayPal jest usługą firmy PayPal (Europe) S. à. RL & cie. SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. PayPal przejmuje funkcję usługi płatności online i powiernika oraz oferuje usługi ochrony kupującego.

dane osobowe przesyłane do systemu PayPal zazwyczaj obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres IP, adres e-mail lub inne dane wymagane do przetworzenia zamówienia, takie jak ilość zamówionych artykułów, numer artykułu, kwota faktury, podatki procentowe i szczegóły faktury itp.

Informacje te muszą zostać przekazane do przetworzenia zamówienia przy użyciu wybranej metody płatności, głównie w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika oraz zarządzania płatnościami i relacjami z klientem.

należy jednak pamiętać, że: Firma PayPal może również przekazywać dane osobowe użytkownika podwykonawcom lub innym podmiotom stowarzyszonym w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z zamówienia lub przetwarzania danych osobowych w zamówieniu.

w zależności od typu płatności, które wstępnie wybierzesz na koncie PayPal, co może obejmować płatność za pomocą faktury lub polecenia zapłaty, firma PayPal przetransferuje dane osobowe przekazane do firmy PayPal do agencji kredytowych. Przekazane informacje służą do identyfikacji użytkownika i weryfikacji zdolności kredytowej użytkownika w odniesieniu do zamówionego zamówienia. Zapoznaj się z polityką prywatności PayPal, aby uzyskać więcej informacji na temat agencji kredytowych PayPal przesyła dane do i które dane są zbierane, przetwarzane, przechowywane i przekazywane przez PayPal: https://www.PayPal.com/de/webapps/MPP/UA/privacy-Full

Korzystanie z Google-AdWords

w celach promocyjnych nasza strona internetowa wykorzystuje również narzędzie Google AD "Google-AdWords". W ramach tego, nasza strona internetowa zatrudnia usługę analizy "Conversion-Tracking" z Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwanego dalej "Google". Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, na komputerze zostanie umieszczony plik cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka internetowa pobiera i przechowuje na twoim komputerze. Te tzw "cookies konwersji" przestają być aktywne po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do identyfikacji Ciebie osobiście. Jeśli odwiedzasz niektóre strony naszej strony internetowej, podczas gdy plik cookie jest nadal aktywny, my i Google wiemy, że użytkownik kliknął reklamy umieszczone w Google i zostali przekierowani na naszą stronę. Google wykorzystuje informacje uzyskane za pomocą "cookies konwersji", aby zestawić statystyki naszej strony internetowej. Statystyki te informują nas o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na naszą reklamę, a także o tym, które strony naszej strony były następnie udostępniane przez każdego użytkownika. Jednak ani my, ani inni reklamodawcy korzystający z "Google-AdWords" nie otrzymają żadnych informacji, które mogą być użyte do identyfikacji użytkowników. Można zapobiec instalacji "cookies konwersji" poprzez odpowiednie zmiany ustawień przeglądarki, na przykład poprzez ustawienie przeglądarki tak, że automatyczne umieszczanie plików cookie jest dezaktywowany lub poprzez blokowanie plików cookie z domeny "googleadservices. com".

Możesz uzyskać odpowiednie zasady ochrony danych osobowych od Google pod następującym linkiem:

https://Services.Google.com/sitestats/de.html

Korzystanie z Google remarketing

na naszej stronie internetowej promujemy serwis Google remarketing należący do firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwany dalej "Google". Reklamy mogą pojawiać się w przypadku użytkowników, którzy już odwiedzili naszą witrynę w przeszłości za pomocą Google remarketing. W sieci Google reklamy dostosowane do Twoich zainteresowań mogą być wyświetlane na naszej stronie. Google remarketing wykorzystuje pliki cookie do tej oceny. Cookies są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na twoim komputerze, które pozwalają na analizę korzystania z witryny. Dzięki temu można rozpoznać naszych Gości, jeśli te strony są dostępne w sieci reklamowej Google. W ten sposób reklamy mogą być prezentowane w sieci reklamowej Google na podstawie treści, które wcześniej były dostępne na stronach internetowych w sieci reklamowej Google przez odwiedzających, którzy również korzystają z funkcji remarketingu Google. Google nie gromadzi żadnych danych osobowych. Tę funkcję można wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień w obszarze http://www.Google.com/settings/ads .

informacje/anulowanie/usuwanie

na podstawie Federalnej ustawy o ochronie danych, możesz skontaktować się z nami bez żadnych kosztów, jeśli masz pytania dotyczące gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania Twoich danych osobowych, jeśli chcesz poprosić o korektę, zablokowanie lub usunięcie tego samego, lub jeśli chcesz anulować wyraźnie udzieloną zgodę. Należy pamiętać, że użytkownik ma prawo do skorygowania nieprawidłowych danych lub do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy takie roszczenie nie jest przedawnieniu przez jakikolwiek prawny obowiązek przechowywania tych danych.

(6) Rabat dotyczy wszystkich produktów oferowanych na naszej stronie z wyjątkiem PowerBox Pro i PedalBox. Promocja kończy się z chwilą wyczerpania zamierzonego limitu produktów.

Używamy plików cookies (ciasteczka), aby zapewnić możliwie najlepsze doświadczenie z naszą strona online. Jeśli kontynuujesz przeglądanie strony, zgadzasz się na korzystanie z plików cookies.